Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
LK Say - Lầm
Trình bày:
Dương Triệu Vũ - Trịnh Lam
Tác giả:
Lam Phương
Thể loại:
Nhạc Vàng

Chưa có lời nhạc
ca sĩ Dương Triệu Vũ

ca sĩ Trịnh Lam


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us